Khoảng trống trong hoạt động của ngành quảng cáo Việt Nam

Hiện nước ta có trên 7.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Doanh thu từ hoạt động này năm 2006 ước đạt trên 400 triệu USD. Tuy nhiên, hoạt động của ngành vẫn chưa chuyên nghiệp, cạnh tranh kém lành mạnh và hầu hết đội ngũ không được đào tạo...