Khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế phát triển năng lượng tái tạo ở nước ta

Việt Nam được đánh giá là quốc gia giàu tiềm năng năng lượng tái tạo. Tuy nhiên đến nay, nguồn năng lượng sạch này vẫn chưa được phát triển tương xứng.

ĐT (Theo TTXVN)