Khoảng 2 tỷ trẻ em sống ở khu vực ô nhiễm không khí

Khoảng 2 tỷ trẻ em trên thế giới đang sống trong những khu vực mà mức ô nhiễm ngoài trời vượt các chỉ dẫn chất lượng không khí tối thiểu mà Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra.

Khoảng 2 tỷ trẻ em sống ở khu vực ô nhiễm không khí - Ảnh 1

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Khoảng 2 tỷ trẻ em trên thế giới đang sống trong những khu vực mà mức ô nhiễm ngoài trời vượt các chỉ dẫn chất lượng không khí tối thiểu mà Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra./.