Khoảng 1.800 cán bộ được đào tạo ở nước ngoài

Theo Đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 599/QĐ-TTg, sẽ có khoảng 1.800 cán bộ được đào tạo ở nước ngoài.

Cụ thể, đào tạo khoảng 1.650 người có trình độ thạc sĩ, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh dành cho đối tượng giảng viên các cơ sở giáo dục đại học chiếm khoảng 60%; đối tượng thuộc các ngành quân đội và công an chiếm khoảng 10% và đối tượng thuộc các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các bộ, ngành, cơ quan khác của Nhà nước chiếm khoảng 30%. Ngoài ra, đào tạo trình độ đại học đối với học sinh đạt giải Ô-lim-pích quốc tế, học sinh có năng khiếu đặc biệt trong một số lĩnh vực, ngành nghề đặc thù theo nhu cầu nhân lực trình độ cao với số lượng khoảng 150 người.

Dự kiến tổng kinh phí cho toàn bộ Đề án khoảng 2.070 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.