'Khoản thu vượt ngân sách sẽ dành an sinh xã hội'

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Sáng nay, trong buổi làm việc với thành phố Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thủ đô rà soát đầu tư công, ưu tiên hàng đầu cho kiềm chế lạm phát. Số vượt thu ngân sách sẽ được dành cho an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, không bù trượt giá.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=53682