Khoán thì dễ, quản mới khó

    Gốc

    Hanoinet - Từ ngày mai - 1/10, quận Hoàn Kiếm chính thức áp dụng thí điểm việc khoán quản trông giữ xe và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn toàn quận. Đây là một chủ trương đúng của thành phố nhằm huy động các cá nhân, đơn vị cùng tham gia giữ gìn trật tự đô thị,

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=98437