Khoán sản phẩm nghiên cứu khoa học: Giới khoa học hãy giám sát, phản biện

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành KH&CN tổ chức hôm qua 17-1 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: 2014 là năm Luật KH&CN (sửa đổi) cùng một số nghị định, văn bản đã được ban hành đi vào cuộc sống, với việc lần đầu tiên hoạt động nghiên cứu khoa học thực hiện cơ chế khoán tới sản phẩm cuối cùng. Bộ KH&CN cần công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện giao khoán đề tài - sản phẩm cho các nhà khoa học, để giới khoa học tự giám sát và phản biện nhau.

Bộ cũng cần lưu tâm đến vấn đề kiểm định chất lượng, có cơ chế, chính sách đãi ngộ cho lực lượng công tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, năng lượng hạt nhân. Cần kết nối với Bộ GD&ĐT trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho nhiều lĩnh vực công nghệ cao.

Đối với các Sở KH&CN, cần lựa chọn hướng phát triển phù hợp và chú trọng tới các đề tài, dự án triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật như việc số hóa đất đai, áp dụng kỹ thuật canh tác, việc lựa chọn giống mới, công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

Năm qua, ngành KH&CN đã thực hiện có kết quả việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN. Quốc hội chính thức thông qua Luật KH&CN (sửa đổi). Toàn ngành đã tập trung triển khai Nghị quyết số 20- NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI về "Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”…

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, năm 2014, ngành tập trung hoàn thiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ liên quan đến quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo tinh thần của Luật KH&CN và các Nghị định của Chính phủ. Hoàn thiện hành lang pháp lý để đưa Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia vào vận hành giữa năm nay. Ban hành và áp dụng cơ chế đặt hàng, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và cơ chế mua sản phẩm KH&CN.

Kim Vũ