Khoản nào phải đóng BHXH bắt buộc?

Võ Văn Vân (tỉnh Vĩnh Long) hỏi: 'Tiền lương đóng BHXH của người lao động (NLĐ) làm việc ở công ty TNHH được tính trên những khoản thu nhập gì và dựa trên quy định nào?'.

Ảnh minh họa

Ông Lê Đình Quảng, Phó Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, trả lời: Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, từ năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 điều 4 Thông tư số 47 ngày 16-11-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại điều 103 Bộ Luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.