Khoai tây Trung Quốc được phù phép thành khoai tây Đà Lạt

Những củ khoai Trung Quốc sau một loạt các công đoạn phù phép được bọc đất đã khiến ngay cả những người dân tại Đà Lạt cũng không thể nhận ra đâu là khoai Trung Quốc, đâu là khoai Đà Lạt.

Nguồn VTV24