Khóa quần chắc để chống mại dâm

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Những hiệu massage tại một thị trấn ở Indonesia đều yêu cầu các nhân viên nữ dùng một củ khóa "bự" để khóa quần mình. Ý muốn nói rằng sex không được "đón chào".

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19833