Khóa học: Áp dụng phương pháp “Quản lý bằng hình ảnh” để nâng cao chất lượng, giảm thời gian & chi phí sản xuất

Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) trân trọng giới thiệu khóa học: Áp dụng phương pháp “Quản lý bằng hình ảnh” để nâng cao chất lượng, giảm thời gian & chi phí sản xuất.