Khó xử lý khi chưa có chế tài về nạn buôn bán nam giới

    Gốc

    Hanoinet - “Hành vi buôn bán nam giới chưa được quy định trong Bộ luật hình sự (hiện chỉ có tội buôn bán phụ nữ, trẻ em), nên cơ quan chức năng gặp khó khăn khi xử lý”.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=24989