Khó xác định trách nhiệm người bị chất vấn

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Liên quan đến đề xuất của một số ĐBQH về việc cần có nghị quyết về chất vấn, phóng viên Báo Người Lao Động đã phỏng vấn ông Lê Quang Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của QH

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/246043.asp