Khó thành công nhưng cần thiết

Đại hội đồng LHQ có thể tổ chức hội nghị đầu tiên về ràng buộc tất cả các thành viên vào trách nhiệm giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, dự kiến diễn ra trong tháng 3.2017.

Khó thành công nhưng cần thiết - Ảnh 1

Giải trừ quân bị nói chung rất cần thiết và giải trừ vũ khí hạt nhân lại cần thiết hơn nữa

Ủy ban Giải trừ quân bị và an ninh quốc tế LHQ đã thông qua với đa số áp đảo việc khuyến nghị Đại hội đồng LHQ chấp thuận tổ chức hội nghị về ràng buộc tất cả các thành viên vào trách nhiệm giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Có thể trong tháng 12, Đại hội đồng sẽ xem xét việc này và nếu thông qua thì hội nghị đầu tiên dự kiến diễn ra trong tháng 3.2017.

Ý tưởng thúc đẩy giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân bằng hội nghị quốc tế do LHQ chủ trì rất tích cực và đáng khích lệ. Sự ủng hộ sâu rộng của đại đa số thành viên ủy ban nói trên thể hiện mong muốn của các nước nhanh chóng có được những kết quả cụ thể thiết thực và những bước chuyển mới mang tính cơ bản. Giải trừ quân bị nói chung rất cần thiết và giải trừ vũ khí hạt nhân lại cần thiết hơn nữa. Diễn biến mới vừa tạo động lực vừa là sự khởi đầu mới cho tiến trình loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên thế giới.

Tích cực là thế nhưng ý tưởng này hiện rất khó thành công và nếu khả thi thì cũng không biết đến khi nào mới có thể thành hiện thực. Trở ngại lớn nhất là sự phản đối hoặc không sẵn sàng đồng hành của những thành viên LHQ có vũ khí hạt nhân hoặc mong muốn sở hữu. Điều này thể hiện rất rõ ở kết quả biểu quyết nói trên. Mỹ, Nga, Anh và Pháp cùng 34 thành viên khác, trong đó có cả Nhật Bản và Hàn Quốc, bỏ phiếu chống trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và 13 nước nữa bỏ phiếu trắng. Những thành viên này sẽ không cản trở LHQ thúc đẩy tiến trình nhưng sẽ không cho thành công.

Thảo Nguyên