Khó tăng số trường, lớp học 2 buổi/ngày

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Mục tiêu tăng số trường, lớp học 2 buổi/ngày ở cả 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được đặt ra nhằm tăng thời lượng thực học cho học sinh, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục.

    Hiện nay, tỷ lệ này ở Hà Nội là 73% số học sinh ở tiểu học, 23% ở trung học cơ sở. Hà Nội đặt ra mục tiêu sẽ tiếp tục tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày trong những năm học tới. Tuy nhiên, ngoài khó khăn về cơ sở vật chất, theo báo cáo của nhiều phòng GD-ĐT quận, huyện, hiện nay có nhiều giáo viên không muốn dạy buổi thứ 2 bởi quá vất vả và thu nhập thấp. Lãnh đạo các phòng GD-ĐT cho rằng, mức thu đang áp dụng cho học sinh học 2 buổi/ngày ở tiểu học là 50.000 đồng/tháng quá thấp, không động viên được giáo viên tham gia dạy buổi thứ 2. Nhiều trường đã phải hợp đồng với giáo sinh mới tốt nghiệp để đảm nhiệm buổi dạy này. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển quy mô cũng như nâng cao chất lượng, đặc biệt là ở bậc tiểu học. Minh Đức

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/47/219860/