Kho ngoại quan vàng Tp.HCM đón 300 kg vàng đầu tiên

    1 đăng lạiGốc

    Standard Bank trở thành khách hàng đầu tiên của Kho ngoại quan vàng Tp.HCM với lượng ký gửi 300 kg...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=92c09d7ee1bbb6&page=category