Khó ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em qua mạng

Sự phát triển của công nghệ thông tin đang là một trong những điều kiện để tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trở nên khó ngăn chặn.

Công nghệ thông tin phát triển cộng với bất cập trong quản lý trang mạng xã hội đang khiến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em qua mạng có chiều hướng gia tăng. Điều đáng nói là trên thực tế, rất ít trường hợp xâm hại tình dục trẻ em như thế này bị đưa ra xử lý.