Khó khăn trong việc đưa sản phẩm khởi nghiệp đến với người tiêu dùng

Việc đưa ra được những giải pháp truyền thông dành cho các startup đặc biệt startup nông nghiệp trong thời điểm hiện tại là điều thực sự cần thiết.

Quý vị có thông tin phù hợp với chuyên mục xin gửi về:
Email: media@dddn.com.vn

Hoàng Hưng - Bích Phương

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/kho-khan-trong-viec-dua-san-pham-khoi-nghiep-den-voi-nguoi-tieu-dung-163072.html