Khó khăn, doanh nghiệp vẫn tăng tuyển dụng lao động

TP – Theo kết quả khảo sát thị trường lao động, do Cty tư vấn chuyên nghiệp Towers Watson tiến hành, kinh doanh, sản xuất, tiếp thị và kỹ thuật là bốn bộ phận có nhu cầu nhân sự cao nhất trong việc tuyển dụng mới của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay.

Hơn 66% các công ty tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết có kế hoạch tăng số lượng nhân viên với mức trung bình khoảng 17% trong thời gian sắp tới. Hơn 70% các công ty được hỏi có kế hoạch sẽ tăng nhân viên trong quý 1 và quý 2 trong năm nay.