Khổ hành trên đường Khương Đình

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đường Khương Đình (quận Thanh Xuân) có lưu lượng xe lưu thông hàng ngày khá lớn. Mặt đường đầy những vết lồi lõm, vết vá nham nhở.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=139790