Khó chuyển lợi thế đất vào giá trị doanh nghiệp

    Báo VnEconomy
    3 đăng lạiGốc

    Có quy định, phương pháp, nhưng khó thực hiện. Việc xác định lợi thế đất vào giá trị doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080824071352975P0C17/kho-chuyen-loi-the-dat-vao-gia-tri-doanh-nghiep.htm