Khó chọn

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Khi việc lựa chọn ứng viên của Đảng Dân chủ tranh chức tổng thống (TT) Mỹ sắp ngã ngũ cũng là thời điểm ứng viên John McCain của Đảng Cộng hòa bận rộn tìm kiếm liên danh tranh cử phó TT.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/226447.asp