Kho bạc tăng cường giám sát số dư quỹ tiền mặt

  Đại Biểu Nhân Dân
  154 liên quanGốc

  Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát số dư quỹ tiền mặt trên Chương trình quản lý nghiệp vụ kho quỹ tập trung.

  Kho bạc Nhà nước yêu cầu hệ thống tăng cường giám sát số dư quỹ tiền mặt

  Kho bạc Nhà nước yêu cầu hệ thống tăng cường giám sát số dư quỹ tiền mặt

  Với việc giám sát trực tiếp, KBNN yêu cầu giám đốc KBNN cấp tỉnh, huyện tăng cường thực hiện giám sát ban quản lý kho tiền của đơn vị mình, bảo đảm chấp hành nghiêm quy trình quản lý ra, vào kho theo quy định; kiểm quỹ tiền mặt cuối ngày bảo đảm số dư khớp đúng với sổ sách kế toán.

  Ban quản lý kho tăng cường giám sát quỹ tiền mặt tại quầy giao dịch và chấp hành nghiêm định mức tồn quỹ tiền mặt.

  Giám đốc KBNN cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt tại các đơn vị trực thuộc; xử lý nghiêm các đơn vị có vi phạm chế độ quản lý tiền mặt.

  Về giám sát từ xa số dư quỹ tiền mặt, KBNN yêu cầu giám đốc KBNN cấp tỉnh phân công 1 - 2 công chức trực tiếp thực hiện giám sát từ xa số dư quỹ tiền mặt của các đơn vị đơn vị trực thuộc.

  Hàng ngày, công chức giám sát từ xa tra cứu số dư quỹ tiền mặt của ngày làm việc hôm trước trên “Sổ Kiểm quỹ tiền mặt” đối với từng đơn vị kho bạc cấp huyện trực thuộc, đối chiếu với định mức tồn quỹ tiền mặt được giao của đơn vị kho bạc tương ứng để giám sát việc chấp hành định mức tồn quỹ của các đơn vị kho bạc.

  Tổng giám đốc KBNN cũng giao Vụ Kho quỹ chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin định kỳ thực hiện công tác giám sát từ xa đối với số dư quỹ tiền mặt tại các đơn vị trong toàn hệ thống.

  Trường hợp phát hiện có đơn vị kho bạc vi phạm quy định về chấp hành định mức tồn quỹ tiền mặt, Vụ Kho quỹ gửi văn bản yêu cầu KBNN tỉnh, thành phố kiểm tra, xác minh và báo cáo kịp thời về KBNN; đồng thời, tổng hợp báo cáo lãnh đạo KBNN về hoạt động giám sát từ xa và chấp hành định mức tồn quỹ tiền mặt của các đơn vị trong hệ thống KBNN.

  T.Phong

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/kho-bac-tang-cuong-giam-sat-so-du-quy-tien-mat--i292657/