Kho bạc Nhà nước Nghệ An nâng cao chất lượng dịch vụ

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước; chính quyền địa phương; sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành, cùng với sự nỗ lực của công chức, người lao động, năm 2022, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu P.V

Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu P.V

Thực hiện tốt công tác quản lý quỹ ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Với mục tiêu và phương châm hành động “Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới bước đầu thực hiện chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ”, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH năm 2022.

Trong đó, nổi bật là công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN). KBNN Nghệ An đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn (Thuế, Hải quan) thực hiện tốt các nội dung phối hợp thu NSNN và ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành chính qua hệ thống ngân hàng thương mại. Theo đó, đã tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin, số liệu thu ngân sách thường xuyên, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Trong năm 2022, KBNN Nghệ An đã tổ chức ký kết phối hợp thu với Ngân hàng Lienvietpostbank và VPbank để mở rộng mạng lưới thu NSNN, đến nay, KBNN Nghệ An đã phối hợp thu với 7 hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn (Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, MBBank, LienVietPostBank và VPbank). Phối hợp với ngân hàng thương mại triển khai thu phạt vi phạm hành chính bằng biên lai điện tử in từ chương trình TCS-NHTM. Rút ngắn thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN. Kết quả thu NSNN: Tính đến hết ngày 30/11/2022 là 19.565 tỷ đồng/KH 14.997 tỷ đồng, đạt 130,47% KH.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An luôn nâng cao chất lượng việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Công tác kiểm soát chi NSNN tiếp tục được tăng cường. Bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Tài chính, KBNN, UBND tỉnh Nghệ An về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022, KBNN Nghệ An đã phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai nhiều giải pháp để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Đặc biệt, là xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý, thanh toán và quyết toán dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Quy chế số 152/LCQ/KHĐ-TC-KBNN ngày 22/3/2022) giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và KBNN Nghệ An. Cùng với đó, đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN (không bao gồm lệnh chi tiền) là: 25.786 tỷ đồng/30.010 tỷ đồng, đạt 86% dự toán được giao. Kiểm soát thanh toán VĐT, CTMT là 12.276 tỷ đồng/KH 20.269 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch vốn.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao cho KBNN quản lý, KBNN Nghệ An thường xuyên làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn, chú trọng trong hoạt động kiểm soát thanh toán song phương điện tử, kiểm soát chi ngân sách, thu, chi tiền mặt, quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng. Thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất và giám sát từ xa công tác quản lý kho quỹ đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ

Hoàn thành tích hợp 11/11 thủ tục hành chính KBNN lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đến nay, 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn (trừ các đơn vị an ninh, quốc phòng) đã tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN cấp độ 4 với số lượng chứng từ chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến đạt 99,95%. Không ngừng nâng cao chất lượng việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện giám sát từ xa, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trong công tác kiểm soát chi NSNN trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, KBNN Nghệ An đã ủy quyền toàn bộ công tác thu, chi tiền mặt qua hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn. Vì vậy, trong năm 2022 không phát sinh thu, chi tiền mặt tại KBNN, là tiền đề để đẩy nhanh lộ trình thực hiện Kho bạc 3 không “không tiền mặt, không chứng từ giấy, không khách hàng giao dịch trực tiếp”. Thực hiện chương trình thanh toán song phương điện tử liên ngân hàng tự động, góp phần giảm thời gian thanh toán của các đơn vị sử dụng NSNN.

Dự án Hào thành cổ Vinh được Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An giải ngân vốn kịp thời. Ảnh: TL Lâm Tùng

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành qua hệ thống Email nội bộ, ioffice, diễn đàn nghiệp vụ KBNN và các phần mềm ứng dụng của ngành. Thực hiện công khai, niêm yết kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN theo quyết định của Bộ Tài chính và các nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý; tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đúng thẩm quyền. Thường xuyên rà soát, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Qua đó, minh bạch các quy trình nghiệp vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và cung cấp dịch vụ công.

Đơn vị đã siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, thủ tục, giải quyết hồ sơ hành chính đối với các đơn vị giao dịch. Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, nâng cao trình độ năng lực và kỹ năng xử lý nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử theo Quyết định số 2594/QĐ-KBNN ngày 7/6/2022 của Tổng Giám đốc KBNN (trong năm đã cử cán bộ tham gia học Cao cấp lý luận chính trị: 1 người; Trung cấp chính trị: 5 người; Chuyên viên chính: 9 người; Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên: 22 người; Thạc sĩ: 5 người; tập huấn chuyển đổi số 4.0 và tập huấn các lớp nghiệp vụ kho bạc: 248 lượt người)...

Năm 2023, KBNN tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, UBND tỉnh Nghệ An để thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH năm 2023. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu được UBND tỉnh, KBNN giao. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu để thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, nhằm tập trung kịp thời các khoản thu vào NSNN, góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2023. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý./.

PV

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/kho-bac-nha-nuoc-nghe-an-nang-cao-chat-luong-dich-vu-post263504.html