Kho bạc Nhà nước Nam Định cải cách hành chính toàn diện hướng tới kho bạc số

  Thời báo Tài chính
  154 liên quanGốcNam Định

  Cùng cả hệ thống hướng tới kho bạc số vào năm 2030, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã đặt ra mục tiêu cải cách hành chính toàn diện trên các mặt nghiệp vụ, cũng như bám sát, tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa kho bạc.

  Những bước khởi động vững chắc

  Năm 2022 là năm đầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai thực hiện bản “Kiến trúc tổng thể hướng tới kho bạc số”, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ các đơn vị, tổ chức, người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, làm “nền móng” vững chắc cho tiến trình trở thành kho bạc số vào năm 2030.

  Công chức KBNN đang thực hiện kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa: H.T

  Để cùng cả hệ thống tiến nhanh về đích trong giai đoạn phát triển mới, KBNN Nam Định đã có những bước khởi động vững chắc, từ việc kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đến cải cách thủ tục hành chính, số hóa các giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN).

  Cụ thể, KBNN Nam Định đã tập trung thực hiện tốt việc rà soát, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ hiện đại vào các quy trình, hoạt động nghiệp vụ KBNN trên địa bàn như: dịch vụ công trực tuyến; thanh toán song phương điện tử; thanh toán điện tử với hệ thống ngân hàng, phối hợp thu NSNN với các hệ thống ngân hàng thương mại; quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN…

  Đến nay, KBNN Nam Định đã mở 41 tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu với 7 ngân hàng thương mại cổ phần, phối hợp thu tại 50 điểm thu NSNN trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, phí, lệ phí vào NSNN; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN.

  Bên cạnh đó, KBNN Nam Định đã triển khai thực hiện phối hợp thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của KBNN. Cùng với đó, KBNN Nam Định đã thường xuyên quán triệt các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo kịp thời theo đúng quy định; thực hiện rà soát chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống THBC-LAN (tổng hợp báo cáo) sang chương trình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư qua KBNN (chương trình ĐTKB-GD); đồng thời thực hiện cập nhật phiên bản nâng cấp chương trình ứng dụng ĐTKB-GD; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến tới các chủ đầu tư, ban quản lý dự án theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN.

  Đặc biệt, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư góp phần phục hồi nền kinh tế, ngoài việc rút ngắn thời gian kiểm soát hồ sơ, thủ tục theo quy định, KBNN Nam Định đã tuân thủ nghiêm 2 phương thức “Thanh toán trước, kiểm soát sau’ và “kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với từng dự án cụ thể.

  Đồng thời, KBNN Nam Định đã ban hành công văn về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý hồ sơ cam kết chi, kiểm soát chi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. Theo đó, tiến độ giải ngân của tỉnh Nam Định cũng đã có cải thiện rõ rệt, đưa địa phương đứng trong top đầu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao của cả nước (theo tổng hợp báo cáo từ Bộ Tài chính, hết tháng 5/2022, Nam Định giải ngân đạt khoảng 38,3% kế hoạch vốn được giao).

  Cùng với việc cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động nghiệp vụ, KBNN Nam Định đã thực hiện đào tạo, quy hoạch, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ; sẵn sàng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của KBNN.

  Tiếp tục cải cách để trở thành kho bạc số

  Theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, KBNN Nam Định phấn đấu đến năm 2025, vận hành trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng kho bạc số; cơ bản toàn bộ các giao dịch thu, chi NSNN qua KBNN được thực hiện theo phương thức điện tử (trừ các giao dịch thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); liên thông dữ liệu số của các khâu lập dự toán, phân bổ, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán NSNN; chia sẻ thông tin, dữ liệu thu, chi NSNN theo thời gian thực, hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi NSNN theo hướng kiểm soát theo rủi ro. Sau năm 2025, tập trung nghiên cứu, phát triển các dịch vụ theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; đến năm 2030, hoàn thành xây dựng kho bạc số.

  Ông Vũ Duy Minh - Giám đốc KBNN Nam Định cho biết, để thực hiện mục tiêu trên, thời gian tới, KBNN Nam Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính toàn diện trên các mặt hoạt động nghiệp vụ, cũng như cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

  Đồng thời, KBNN Nam Định tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử nhằm đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục hành chính và nội dung kiểm soát thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết; tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và triển khai cổng dữ liệu phục vụ quy trình thanh toán lương, thanh toán tự động điện, nước, viễn thông qua dịch vụ công trực tuyến; gia tăng các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng.

  Đặc biệt, người đứng đầu KBNN Nam Định cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tập trung tham gia triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN, cũng như thực hiện các nhiệm vụ về an toàn bảo mật hệ thống, quản trị hệ thống, đảm bảo kỹ thuật công nghệ thông tin của KBNN Nam Định; bám sát, tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án, nhiệm vụ hiện đại hóa công nghệ thông tin trong toàn hệ thống./.

  Báo cáo từ KBNN Nam Định cho biết, trong quá trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 5 tháng đầu năm 2022, nhiều chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán đến kho bạc nhưng chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định. Do đó, KBNN Nam Định đã yêu cầu bổ sung 2.073 món với số tiền trên 747,4 tỷ đồng, từ chối thanh toán 34 món với số tiền trên 15 tỷ đồng.

  Vân Hà

  Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/kho-bac-nha-nuoc-nam-dinh-cai-cach-hanh-chinh-toan-dien-huong-toi-kho-bac-so-107239.html