Kho bạc Nhà nước Nam Định cải cách để hướng tới kho bạc số vào năm 2030

  Mekong Asean
  150 liên quanGốcNam Định

  2022 là năm đầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai bản 'Kiến trúc tổng thể hướng tới kho bạc số' nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống theo mô hình quản trị hiện đại. Do đó KBNN tỉnh Nam Định cũng đang cải cách để hướng tới mục tiêu này.

  Nhằm triển khai chương trình hướng tới Kho bạc số vào năm 2030, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Nam Định đã tập trung thực hiện việc rà soát, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ hiện đại vào các quy trình, hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn như: Dịch vụ công trực tuyến; thanh toán song phương điện tử; thanh toán điện tử với hệ thống ngân hàng, phối hợp thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) với các hệ thống ngân hàng thương mại; quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN…

  Kết quả, KBNN tỉnh Nam Định đã mở 41 tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu với 7 ngân hàng thương mại cổ phần, phối hợp thu tại 50 điểm thu NSNN trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, phí, lệ phí vào NSNN; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN.

  Bên cạnh đó, KBNN Nam Định đã triển khai thực hiện phối hợp thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của KBNN. Cùng với đó, KBNN Nam Định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến tới các chủ đầu tư, ban quản lý dự án theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và KBNN.

  Đặc biệt, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư góp phần phục hồi nền kinh tế, ngoài việc rút ngắn thời gian kiểm soát hồ sơ, thủ tục theo quy định, KBNN Nam Định đã tuân thủ nghiêm 2 phương thức “Thanh toán trước, kiểm soát sau’ và “kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với từng dự án cụ thể.

  Đồng thời, KBNN Nam Định đã ban hành công văn về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý hồ sơ cam kết chi, kiểm soát chi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. Theo đó, tiến độ giải ngân của tỉnh Nam Định cũng đã có cải thiện rõ rệt, đưa địa phương đứng trong top đầu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao của cả nước (theo tổng hợp báo cáo từ Bộ Tài chính, hết tháng 5/2022, Nam Định giải ngân đạt khoảng 38,3% kế hoạch vốn được giao).

  Báo cáo từ KBNN Nam Định cho biết, trong quá trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 5 tháng đầu năm 2022, nhiều chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán đến kho bạc nhưng chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định. Do đó, KBNN Nam Định đã yêu cầu bổ sung 2.073 món với số tiền trên 747,4 tỷ đồng, từ chối thanh toán 34 món với số tiền trên 15 tỷ đồng.

  Thu Trang

  Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/kho-bac-nha-nuoc-nam-dinh-cai-cach-de-huong-toi-kho-bac-so-vao-nam-2030-post7643.html