Kho bạc Nhà nước huy động thành công 8.200 tỷ đồng trái phiếu

ANTT.VN – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện đấu thầu trái phiếu Chính phủ, thu về 8.200 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước huy động thành công 8.200 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1

Ngày 5/10, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện gọi thầu 7.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với bốn loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (4.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.321 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,5%-7,2%/năm. Kết quả, lô trái phiếu huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất 4,9%/năm (thấp hơn 0,86%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 31/8/2016 trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.551 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu từ 6,1%-8,3%/năm. Kết quả, trái phiếu 10 năm huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất 6,2%/năm (thấp hơn 0,74%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 22/6/2016 trước đó).

Lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 6 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.451 tỷ đồng, suất đặt thầu trong khoảng 7,65%-8,5%/năm. Theo đó, 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 20 năm đã được huy động với lãi suất 7,72%/năm (thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 14/9/2016 trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên tham dự, khối lượng đạt 5.213 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu từ 7,95%-9,2%/năm. Kết thúc, lô trái phiếu huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,98%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên ngày 14/9/2016 trước đó).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.200 tỷ đồng đã có 3 thành viên tham gia và khối lượng đạt 1.322 tỷ đồng, kết quả huy động thành công toàn bộ số lượng 1.200 tỷ đồng gọi thầu.

Tính từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 258.520 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.

Thanh Hương