Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư ngân sách

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước theo dự toán qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội là 161.456 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán, trong đó nguồn thu nội địa 148.783 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 12.674 tỷ đồng.

Chiều 13/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Kho bạc Nhà nước Hà Nội cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước theo dự toán qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội là 161.456 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán, trong đó nguồn thu nội địa 148.783 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 12.674 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội là 79.763 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 21.109 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán, giá trị giải ngân các công trình trọng điểm đạt 24%; riêng phần giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội là 13.290 tỷ đồng, đạt 35,4% kế hoạch.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách trung ương, Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp với các chủ đầu tư để kịp thời xử lý hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư ngân sách trung ương. Nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công nghệ thông tin cũng được Kho bạc Nhà nước Hà Nội áp dụng, tạo thuận lợi cho công tác thu chi ngân sách.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: KTĐT

Trong 9 tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như: Thực hiện ủy nhiệm thu qua hệ thống ngân hàng thương mại, điều tiết chính sách từng khoản thu cho từng cấp ngân sách,... Bên cạnh đó là mở rộng mạng lưới điểm thu, đa dạng hóa các hình thức thu hộ và tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho người nộp; giải quyết hồ sơ thanh toán kịp thời. Bình quân mỗi ngày làm việc, Kho bạc Nhà nước Hà Nội xử lý hơn 10.000 hồ sơ với số tiền hơn 832 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã đạt được thời gian qua. Trong đó nổi bật là việc đơn vị đã mở rộng điểm thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Kho bạc Nhà nước Hà Nội thời gian tới cần đôn đốc giải quyết thủ tục chứng từ trong lĩnh vực chi đầu tư xây dựng cơ bản để hoàn thành giải ngân vốn đúng tiến độ. Với khoản chi thường xuyên cho dịch vụ công ích đã nằm trong kế hoạch chi của năm, cần có biện pháp ứng vốn kịp thời để việc thực hiện đạt hiệu quả.

Đồng thời Kho bạc Nhà nước Hà Nội cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa chứng từ thu chi theo đúng lộ trình, phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội và Sở Tài chính xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2019 cho sát với mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

P.V