Khiếu tố đông người phải cử đại diện ra trình bày

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định ban hành chính thức nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân TPHCM (số 15 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3).

Nội quy có 6 điều quy định đối với công dân. Trong đó, nghiêm cấm việc kích động, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức tiếp công dân và người thi hành công vụ. Người không liên quan không được can thiệp, dự nghe việc khiếu nại, tố cáo của người khác.

Trường hợp có từ 5 người trở lên cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày. Ngoài ra, không được mang các vật dễ cháy nổ, chất độc hại, hung khí vào nơi tiếp công dân.

Không được tự ý sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm, chụp ảnh, treo băng rôn, biểu ngữ khi chưa được sự cho phép của người có thẩm quyền. Người dân có quyền khiếu nại, tố cáo luôn về chính hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức tiếp công dân.

Theo nội quy mới ban hành, Trụ sở tiếp công dân TPHCM sẽ mở cửa tiếp công dân thường xuyên từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 13h-17h.

Quốc Ngọc