Khiếu kiện phức tạp vì vi phạm nối tiếp vi phạm

    Gốc

    (HNM) - Một bức tường là ranh giới giữa hai thửa đất liền kề. Năm 2003 xảy ra tranh chấp, hòa giải không thành, vụ việc được chuyển từ xã lên huyện rồi bị “chìm xuồng”. Tháng 3-2008, chủ sử dụng mới nhận chuyển nhượng một thửa đất đã phá tường, xây nhà “nuốt” luôn bức tường đang có tranh chấp.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/164951