Khiếu kiện liên quan đến đất đai, môi trường sẽ diễn biến phức tạp

Đó là dự báo của Trưởng Ban Tiếp công dân T.Ư Nguyễn Hồng Điệp về tình hình khiếu kiện của công dân trong thời gian sắp tới.

Khiếu kiện liên quan đến đất đai, môi trường sẽ diễn biến phức tạp - Ảnh 1

Ông Điệp cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo (KN, TC) của công dân có diễn biến phức tạp, công tác tiếp dân; xử lý đơn thư gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù, công dân đến KN, TC tại Trụ sở Tiếp công dân T.Ư có giảm về số lượt người, số vụ việc và số lượt đoàn đông người, tuy nhiên, tình hình khiếu kiện của công dân có nhiều diễn biến phức tạp, công dân căng băng rôn, khẩu hiệu, gây rối làm mất an ninh trật tự, có sự kết cấu giữa các đoàn đông người gây áp lực với chính quyền vẫn diễn ra gay gắt.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Trụ sở Tiếp công dân T.Ư đã tiếp 16.692 lượt công dân đến trình bày 4.952 vụ việc, 481 đoàn đông người. Trong đó, 3.079 vụ KN; 1.033 vụ TC; 840 vụ việc kiến nghị, phản ánh. Riêng trong quý III/2016, Trụ sở đã tiếp 4.110 lượt công dân với 1.431 vụ việc, trong đó có 907 vụ KN, 255 vụ TC, 269 vụ việc kiến nghị, phản ánh.

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp thường xuyên 190.416 lượt người với 104.583 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất 60.488 lượt người với 34.276 vụ việc.

Công tác xử lý đơn thư được thực hiện theo đúng quy định; công tác kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết KN, TC của thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước đã đạt được những kết quả nhất định.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Ban đã tiếp nhận 10.687 đơn thư, đã xử lý 9,837 đơn. Qua xử lý đơn thư đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Riêng trong quý III/2016, Ban đã tiếp nhận 3.672 đơn thư, xử lý 2.822 đơn. Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 155.192 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý là 106.448 đơn.

Theo ông Điệp, trong thời gian tới, tình hình khiếu kiện của công dân sẽ vẫn diễn biến phức tạp, tập trung vào lĩnh vực đất đai, môi trường, đặc biệt là môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Nếu địa phương không làm tốt chính sách an ninh, xã hội, không làm tốt công tác bồi thường thiệt hại, xác định được đối tượng bồi thường không phù hợp với thực tế sẽ phát sinh khiếu kiện; đặc biệt là khiếu kiện đông người. Ngoài ra, một số địa phương khác cũng tiềm ẩn khiếu kiện liên quan đến môi trường như: Thái Nguyên, Bình Định, Hải Phòng, Lào Cai, TP Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, một số địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, An Giang… cũng tiềm ẩn khiếu kiện liên quan đến đất đai.

Về công tác tiếp dân và xử lý đơn thư trong thời gian tới, Ban Tiếp công dân T.Ư tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác tiếp dân; xử lý đơn thư tại các địa phương; phối hợp với lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ cho các kỳ họp của T.Ư Đảng và Quốc hội; chuẩn bị nội dung và tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Tổng Thanh tra và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC thuộc thẩm quyền. Đồng thời, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra và Trụ sở Tiếp công dân T.Ư trong công tác giải quyết KN, TC.

Thái Hải