Khích lệ tiến cử các lãnh đạo trẻ

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Theo một báo cáo mới công bố, những chính trị gia trẻ tuổi có tài ngày càng thăng tiến nhanh trong đội ngũ Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra một sức sống mới trong hệ thống chính quyền...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.55604.qdnd