Khi vợ chồng dùng "võ mồm"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đưa vợ đi cấp cứu về anh Vinh méo mặt khi biết cả khu phố đồn ầm lên là anh đánh đập vợ dã man tới nỗi phải đi bệnh viện.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=139837