Khi vận tải vào cuộc tăng giá

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau một thời gian nhấp nhổm nhìn giá xăng dầu tăng lên vùn vụt, tuần qua giá cước vận tải đồng loạt bước vào cuộc đua tốc độ với mức tăng nhẹ thì 20%, nặng thì 30-40%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=45620