Khi trẻ nhiễm thói xấu từ người lớn

    Gốc

    Cầm chiếc áo mẹ đưa, Thỏ chun mũi nói: "Cái này cũ rồi, ném mẹ nó đi!". Chưa kịp định thần trước lời "lạ" của con, chị Lan nhăn mặt khi thấy ông xã hưởng ứng: "Ừ, vứt cha nó cái quần kia!" rồi hai bố con cười khoái chí.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/149208