Khi Teen yêu "người tình già"...

    Gốc

    Hanoinet - Không khó bắt gặp trên phố những cô nàng mặt non choẹt ngồi ôm eo ếch và lâu lâu lại hun chụt chụt vào một người đáng tuổi chú mình trên chiếc SH, PS láng coóng! Đó là tình yêu được xem là “hạnh phúc” của các nàng đấy!

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=50651