Khi Teen diễn cảnh “yêu” trong lớp học!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nếu như trong phim, những cặp yêu nhau thường cõng nhau trong mưa, cõng nhau dưới những tán cây xanh thì ở Việt Nam, teen cũng lãng mạn không kém bằng việc nắm tay nhau đi dưới phố giờ tan học. Đó là trường hợp của M và T (trường MĐC).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=45508