Khi SV bị ám ảnh bởi phim đen

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Ban đầu chỉ xem cho vui, thỏa cái “tò mò”, sau vài ba lần thành nghiện, lâu lâu không xem thì nhơ nhớ” – Q. Hùng, sinh viên Đại học Mỏ Địa chất cho hay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=106764