Khi sinh viên và cave... "chung nhà"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sinh viên và cave sống chung dãy trọ không còn là hiện tượng hiếm hiện nay. Cuộc sống nơi đó vô cùng phức tạp nhiều sinh viên đã đánh mất mình và dần đi vào con đường sa ngã.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=45477