Khi người dân làm du lịch sinh thái

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Dự án xây dựng các tuyến du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy và xã Giao Xuân đã đem lại một cuộc sống mới cho người dân ở đây. Với lượng khách đều đặn, tuy chưa nhiều, nhưng cũng giúp bà con có thêm thu nhập bên cạnh nghề nông và nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Quan trọng hơn, là ý thức của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ vườn quốc gia, bảo vệ hệ sinh thái như tài sản của mình được nâng cao đáng kể.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134976&sub=66&top=39