Khi người dân đồng thuận vì lợi ích của cộng đồng

Đến thành phố Vị Thanh - Trung tâm của tỉnh Hậu Giang, rảo bước vào những khu dân cư, chúng tôi vừa vui mừng xen lẫn ngạc nhiên khi ý thức giữ gìn vệ sinh chung của bà con rất tốt. Ngày lễ, Tết không cần phải nhắc nhở, bà con tự mang cờ ra treo từ rất sớm và đặt ở vị trí trang trọng nhất trong căn nhà.

Thành phố Vị Thanh

Ông Ngô Văn Tâm - Chủ tịch UBMTTQ thành phố Vị Thanh cho biết: Ý thức này đã thành nề nếp từ hàng chục năm qua kể từ khi MTTQ phát động thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Điều đó được khẳng định trong những lần kiểm tra, đánh giá, phân loại: Hoạt động của MTTQ thành phố luôn đạt loại mạnh. Mặt trận cơ sở phần lớn hoạt động mạnh và khá. Không có Ban Công tác Mặt trận hoạt động yếu kém.

Thành phố Vị Thanh có 2/4 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trong đó xã Tân Tiến được tỉnh chọn làm điểm. Từ khi thành phố triển khai thực hiện chương trình này, vai trò của MTTQ thành phố đã thể hiện rõ, chủ động gắn nội dung của 19 tiêu chí về xây dựng NTM và đô thị văn minh vào Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chủ động xây dựng các chương trình phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM của thành phố và các ngành liên quan, qua đó tập trung được nhiều nguồn lực thực hiện các tiêu chí NTM.

Chỉ tính riêng năm 2013, tổng các nguồn vốn lồng ghép đầu tư cho các xã NTM hơn 34 tỷ đồng. Qua 2 năm thực hiện, đến cuối năm 2013, đưa Tân Tiến hoàn thành 19/19 chỉ tiêu, cùng với 2 xã điểm của tỉnh - xã Đại Thành (thị xã Ngã Bảy) và xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy), về đích trước hạn 2 năm.

Nhận định về Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, ông Ngô Văn Tâm cho rằng: Trong những năm qua, Cuộc vận động đã phát huy tốt mọi tiềm năng và sức mạnh của cộng đồng dân cư và các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, đặc biệt đã làm thay đổi cơ bản diện mạo ở khu dân cư.

Những công việc bức xúc ở khu dân cư được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai. Người dân tự quản các nguồn quỹ đóng góp. Hàng năm, kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất, tất cả các khu dân cư đều tổ chức trang trọng, ấm cúng "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” từ đó khơi dậy truyền thống dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa bàn dân cư.

MTTQ các cấp trong thành phố và các tổ chức thành viên còn động viên nhân dân tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 1,8 tỷ đồng, xây dựng 57 căn "Nhà tình nghĩa” và thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với nước. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa dân tộc luôn được phát huy và bảo tồn.

Với những kết quả đạt được từ các phong trào, các cuộc vận động nêu trên, đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội theo Nghị quyết của Đảng bộ thành phố đề ra.

Quốc Khánh - Quốc Trung