Khi muộn chồng

Nhiều người nhận xét: những chị em chưa có chồng thường khó tính, khắt khe. Phải chăng việc "chưa chồng" khiến họ trở nên khó tính hay chính sự khó tính đã làm họ muộn chồng?