Khi giới trẻ muốn... chết!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chán nản, áp lực công việc, học hành, thiếu thốn và đổ vỡ tình cảm, bị cô lập khỏi cộng đồng... mà không đủ bản lĩnh để vượt qua, đã trở thành nguyên nhân đẩy giới trẻ đến sự tuyệt vọng, không muốn tiếp tục sự sống.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=38406