Khi "gái gọi" là sinh viên!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhiều dân chơi cho in ra cả xấp giấy A4, dày cộm trên tay. Anh Hùng, nhân viên một công ty tin học trên đường, CMT8 (quận 10) bảo tôi: "Đời bây giờ, ai thèm ra "bắt đào" nữa, cứ lên nét tìm, rồi gọi điện thoại đến khách sạn là xong.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=57851