Khi đồng tiền giết chết chữ “Pro” trong game online

(GameK) – Sự can thiệp quá nhiều của đồng tiền trong thể loại game MMORPG ở Việt Nam đã khiến cho chữ “Pro” không còn ý nghĩa.