Khi doanh nghiệp tự bán hàng

Ông Lương Vạn Vinh, Tổng giám đốc công ty Mỹ Hảo nói: “Hiện nay, chỉ bán lẻ mới có thể giữ được mức tăng doanh số”. Còn bán sỉ đối mặt nhiều nguy cơ: mất đại lý vì chính sách cạnh tranh của nhà kinh doanh khác, giảm doanh thu vì đại lý bị tác động bởi tình hình kinh tế suy giảm…