Khi doanh nghiệp mở rộng mạng lưới bán hàng

Việc DN tăng doanh số khi đưa hàng đến nơi cho thấy ở nhiều vùng, đặc biệt là nông thôn, người dân không mua hàng vì... không có hàng.