Khi đi cấp cứu, người dân có được thanh toán BHYT?

Ông Lưu Đức Dũng (Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội) hỏi: Trong thời gian gần đây có thông tin cho rằng người dân không được thanh toán BHYT khi đi cấp cứu... Xin cơ quan BHXH cho biết điều đó có đúng không?

Khi đi cấp cứu, người dân có được thanh toán BHYT? - Ảnh 1

- BHXH Hà Nội trả lời: Theo nội dung công văn 7117/BYT-KH-TC do Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC, khi vào khoa cấp cứu nếu bệnh nhân nằm dưới 4 giờ không phải thanh toán tiền giường bệnh.

Trong công văn của Bộ Y tế có nêu quy định trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh nếu thời gian điều trị dưới 4 giờ thì cơ quan BHYT sẽ thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo phạm vi thanh toán của BHYT. Cơ quan BHYT cũng như người bệnh không phải thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tương tự, nếu thời gian điều trị từ 4 giờ trở lên thì cơ quan BHYT và người bệnh chỉ thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định mà không phải thanh toán tiền khám bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nữa vì tiền khám bệnh đã được tính trong chi phí ngày giường điều trị nội trú. Nội dung hướng dẫn trên áp dụng với trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh. Còn khi người bệnh vào đăng ký và khám bệnh tại khoa khám bệnh thì việc thanh toán tiền khám bệnh vẫn được thực hiện theo quy định.

Nếu trong một ngày người bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên thì giá ngày giường hôm đó sẽ tính giá trung bình cộng tiền ngày giường tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 4 giờ có mức giá tiền giường cao nhất và tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 4 giờ có mức giá tiền giường thấp nhất quy định tại Thông tư 37.

B.H