Khi công ty chứng khoán muốn được "lỗ chỏng gọng"

    5 đăng lạiGốc

    Khi tham gia làm đại lý đấu giá cổ phần, tất cả các công ty chứng khoán (CTCK) làm dịch vụ đại lý đấu giá đều "lỗ chỏng gọng". Thế nhưng, nhiều công ty muốn nhảy vào "lỗ chỏng gọng" tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) cũng không được...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Chungkhoan/2007/9/29/210573.tno