Khi con gái ham “của lạ”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khi con gái có tật hám “của lạ” sẽ rất dễ dàng làm quen với đối tượng mà nàng chú ý mặc dù đã có người yêu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=77895